Snemanje matematičnih videov

Gabi&CO
Ne pozabimo pa, da je na šolah vedno več digitalnih kamer, digitalnih fotoaparatov; navsezadnje so naši učenci opremljeni z vedno boljšimi (pametnimi) telefoni, s katerimi lahko fotografirajo ali posnamejo krajši video.

Posnamejo lahko na primer demonstracijo poteka reševanja izbrane matematične naloge. Lahko pa problemsko situacijo iz besedilne naloge prikažejo z igro vlog, ki ji dodajo še razlago ali namig za potek reševanja. Možnosti uporabe je veliko.

Ogledi video posnetkov so zelo priljubljeni, še posebej pri učencih, ki besedilno razlago matematičnega postopka ali geometrijsko konstrukcijo zaradi bralnih in drugih težav težko preberejo in razumejo. Po enkratnem ali večkratnem ogledu posnetka, so tudi takšni učenci zmožni rešiti podobno nalogo. Posnetke lahko objavimo v spletni učilnici, na spletni strani šole ali na kateri drugi javno dostopni spletni zbirki videov in animacij, kot je npr. YouTube ali TeacherTube. Učenci tako niso več odvisni samo od enkratne demonstracije učitelja v šoli, temveč jim je demonstracija poljubnokrat dostopna tudi doma.

Res je, da takšne aktivnosti potrebujejo več časa kot zahteva običajno delo v razredu. Lahko pa gradiva nastanejo pri delu z nadarjenimi ali pa medpredmetno povezovanje, tehniški dan, počitniško delavnico, krožek ipd.
Nekaj primerov kratkih matematičnih videov:

http://www.mathmovienetwork.com   Math Movie Network

Factors, Arrays, and a Sloth from Jonah Salsich on Vimeo.

Smart monkey

Primer, kaj se da narediti v 4.r. pri rač. krožku v 1 uri:

 

Matematična oddaja na RTV SLO: Matematika v odkrivanju skrivnosti narave

Narava v številkah

4D kocka
5D Hypercube
zložljiva krogla, Tetraeder, Origami magic ball (Origami Magična žoga)